Dansk lægemiddel ser ud til at bekæmpe resistens på tværs af kræftsygdomme

SABCS: Cellelinjer og farmakodynamiske studier peger på, at præparatet SCO-101 kan modvirke kemoterapiresistens, og sandsynligvis også resistens overfor anti-hormonbehandling ved brystkræft, vurderer danske forskere på kongressen SABCS 2020.

Resistens er et generelt stort problem i den kliniske behandling af kræft, herunder brystkræft. Et stort antal kræftpatienter opbygger resistens overfor både kemoterapi og antihormonbehandling, og i øjeblikket er der ingen behandling, der modvirker resistensen. Men måske er det ved at ændre sig. Det danske selskab, Scandion Oncology, viser lovende takter med lægemidlet SCO-101. Et oralt lægemiddel, som muligvis kan modvirke resistens på tværs af kræftsygdomme.

I øjeblikket kører Scandion Oncology et klinisk fase II-studie, hvor SCO-101 afprøves på patienter med metastaserende kolorektalkræft, som er resistente over for kemoterapi (ClinicalTrials.gov: NCT04247256). Og selskabet er meget tilfredse med de resultater, de har set indtil videre, siger forskningsdirektør Nils Brünner, der også er professor emeritus ved Københavns Universitet.

Selskabet har desuden påbegyndt et klinisk studie med SCO-101 plus kemoterapi som førstelinjebehandling til patienter med inoperabel/metastatisk bugspytkirtelkræft. Endelig har selskabet planer om at starte et klinisk studie på, hvor SCO-101 kombineres med antiøstrogent fulvestrant som behandling til patienter med østrogenreceptor-positiv metastatisk brystkræft. Samtidig har selskabet i et farmakodynamisk proof-of-concept-studie, udgivet i tidsskriftet European Journal of Pharmaceutical Sciences, vist, at man ved at tilføje SCO-101 til kemoterapi, øger effekten af kemoterapien med 60 procent mod kemoterapi-resistente triple-negativ brystkræftcellelinjer.

Read the full article