Peter Høngaard interviewed by Bio Stock

Bio Stock has interviewed the Peter Høngaard, Chairman of the Board, about the milestones and what can be expected from Scandion Oncology in 2020. At the same time, Bio Stock has also very nicely summarized the 2019 activities that took place in Scandion Oncology.

The interview can be read below or here: Bio Stock interview with Peter Høngaard

Scandion Oncology är på väg mot initiering av kliniska fas II studier med sin huvudkandidat SCO-101. Detta är givetvis en mycket viktig milstolpe för bolaget som avancerade under 2019. BioStock har kikat närmare på året som gick i Scandion Oncology 2019 och vi fick även en chans att tala med styrelseordförande Dr Peter Høngaard, om vad vi kan förvänta oss från bolaget under 2020.

Under ledning av vd Nils Brünner utvecklar Scandion Oncology läkemedel som ska bekämpa resistens mot cancerläkemedel. Bolagets främsta kandidat, SCO-101, har passerat ett antal kliniska och regulatoriska hinder under 2019 och är nu redo för kliniska fas II-studier.

Läkemedelsresistens inom cancer har stor affärspotential

Resistens mot cancerläkemedel leder till att 50 procent av alla cancerpatienter med metastaser inte svarar på kemoterapi. Här såg Scandion Oncology en hög affärspotential och 2017 påbörjades arbetet med att utveckla en lösning på problemet med läkemedelsresistens hos cancerpatienter. Varje år diagnostiseras cirka 18 miljoner nya cancerfall, varför en lösning på denna problematik skulle ha en mycket positiv inverkan på behandlingsutfallet.

Produktion av SCO-101

Projektet SCO-101 har gått stadigt framåt sedan mars förra året då man skrev kontrakt med danska Solural Pharma om att formulera SCO-101-tabletter till fas II-studien. Under sommaren kommunicerade bolaget att tabletterna producerades framgångsrikt.

I juni kom nästa nyhet från projektet då man meddelade att man hade identifierat fyra kliniker där fas II-studierna skall utföras. Samtliga kliniker ligger i Danmark och studierna utförs på patienter med metastaserande kolorektalcancer.

“Mr Biotech Denmark” – ny styrelseordförande

Under sommaren fick Scandion Oncology en kapitalinjektion från en övertecknad emission som tillförde bolaget 29,3 Mkr plus 12,2 Mkr i teckningsoptioner. Sedan dess har bolaget tagit ytterligare flera steg framåt.

Ett av dessa steg var att rekrytera mer expertis till organisationen. I början av oktober accepterade Dr Peter Høngaard – ibland kallad Mr Biotech Danmark p.g.a. sin omfattande erfarenhet av området – rollen som styrelseordförande för Scandion Oncology. Rekryteringen av Høngaard tillför bolaget den erfarenhet och det självförtroende som krävs för att framgångsrikt inleda kliniska fas II-studier med SCO-101, leverera resultat samt påbörja jakten på en partner eller licenstagare.

Läs mer om Høngaards bakgrund och de erfarenheter han tar med sig till Scandion Oncology här.

Under hösten gjorde både Dr Høngaard och den nyutnämnde vice styrelseordföranden Dr Jørgen Bardenfleth betydande investeringar i Scandion Oncology genom att köpa aktier till ett sammanlagt värde av 400 000 DKK.

Godkännande för fas II

Andra viktiga milstolpar under 2019 inkluderade positiva besked från regulatoriska myndigheter. I oktober erhöll Scandion Oncology ett patent för SCO-101 från Europeiska Patentverket som är giltigt till 2037.

I slutet av november fick Scandion Oncology det slutgiltiga godkännandet från danska Lægemiddelstyrelsen att gå vidare med fas II-studien.

Läs mer om fas II-studien i en intervju med vd Nils Brünner här.

Under de sista dagarna av 2019 fick Scandion Oncology ytterligare ett kvitto på sitt intensiva arbete med SCO-101 under året, då bolagets ansökan om kliniska studier godkändes av det danska etiska rådet. Detta innebär att Scandion Oncology kan initiera den första kliniska studien med SCO-101 vid de deltagande sjukhusen i Danmark och patientrekryteringen förväntas inledas snart.

Som tidigare nämnts kommer studien att inkludera patienter med kolorektalcancer och som har läkemedelsresistens. Dessa patienter kommer att ges SCO-101 i kombination med kemoterapi. Studien består av två delar där den första syftar till att fastställa säkerhet och tolerabilitet vid ökande doser av SCO-101 i kombination med vanlig kemoterapi. Den andra delen kommer att fokusera på att testa effektiviteten hos kombinationsterapin.

Man förväntar sig de första resultaten från studien innan mitten av 2020 och en slutgiltig rapport av studien bör kunna publiceras under första halvåret 2021.

»We have already seen interest in our technology from pharma companies and it is so important that we get this effort structured the right way to steer the company towards a possible exit.«— Peter Høngaard , styrelseordförande, Scandion Oncology

Det handlar inte bara om läkemedelsresistens

Även om 2019 främst innebar nyheter om SCO-101, gällde en av bolagets första nyheter under året faktiskt antibiotikaresistens och inte läkemedelsresistens. I mars kunde Scandion Oncology avslöja att man genom prekliniska tester kunnat visa att dess substanser mot läkemedelsresistens kan motverka antibiotikaresistens i samband med bakteriella infektioner genom en ny verkningsmekanism.

Antibiotikaresistens har lett till stor oro bland läkare och forskare och det finns stora kommersiella möjligheterna för behandlingar som kan reducera eller eliminera bakteriell resistens mot antibiotika. Scandion Oncology ansökte omedelbart om patent för att skydda den här upptäckten.

I slutet av året upptäckte forskare vid Scandion Oncology nya analoger som uppnådde tio gånger så hög effektivitet jämfört med originalsubstansen SOM-101. Nu fortsätter prekliniska tester med dessa nya analoger och man räknar med att kunna presentera nya resultat under Q1 2020.

Läs mer om Scandion Oncologys projekt inom antibiotikaresistens här.

Höga förväntningar för 2020

På det hela taget kan Scandion Oncology se tillbaka på ett tillfredställande 2019 då huvudkandidaten gått vidare mot klinisk utvärdering, medan SOM-001 och dess analoger har genererat spännande data inom antibiotikaresistens. Bolaget har mycket att se framemot under 2020 och kan gå in i året med en positiv attityd.

För att få en kommentar om året som gick och vad som väntar under 2020 har BioStock talat med Scandion Oncologys nya styrelseordförande om hur han ser på bolaget, hans investering i bolaget, samt förväntningar på framtiden.

Dr Peter Høngaard, you have now been Chairman of the Board at Scandion Oncology for almost three months. From your point of view, which event(s) have been the most critical for the company since you took the position?

– Well our priority has really been to get the first phase II study started and it is no secret that I’m impressed by the team at Scandion Oncology who worked like crazy to get all the approvals in place before Christmas.  On top of that, I have spent quite a bit of time getting our business development activities started. We have already seen interest in our technology from pharma companies and it is so important that we get this effort structured the right way to steer the company towards a possible exit.

What’s you view on the microbiology assets in Scandion Oncology?

– We continued to work on this interesting finding during 2019, and all data have so far been positive and made us believe that we found a new class of antibiotics. Interestingly, our compounds are effective in clinically identified bugs resistant to all known antibiotics. So scientifically, this is very interesting.

You recently made quite a large investment in Scandion Oncology. What pushed you to make this move?

– A number of things made me look further into Scandion Oncology when I started discussions with the CEO, Nils Brünner back in 2018. First, the technology of Scandion Oncology is quite unique, and the medical need is huge. Furthermore, I have not been able to detect any competition in this area and finally the team just deliver to milestones and a major part of the risks in SCO-101 and the technology has been de-risked by now. Altogether, with the current share price, giving a company evaluation of around 200 million SEK and with the other factors above, I see this as a very, very interesting investment.

What do you expect to gain from this investment?

– Provided that we come out with positive phase II data I would expect a several fold return on my investment.

In market value terms, what would you think to be a fair share price at this point?

– You always need to be very cautious in giving numbers to such a question. However, if you look at the potential market for SCO-101, being well beyond a billion USD, that SCO-101 is de-risked from a number of different angles and that dosing in phase II will start soon – I think a market value for Scandion Oncology of around 200 million SEK is very low in my mind especially with the appetite you see from pharma companies around oncology deals.

Are you willing to invest more in the company going forward?

– Definitively, and with the current share price, you can now make a really good deal.

What is it, in more detail, that gives you this profound belief in Scandion Oncology?

– As listed above, the technology, the lack of competition and that the team delivers and finally, that the need is huge and with the demographic changes happening, I see the medical need growing even further.

With SCO-101 moving into phase II clinical trials, what are your expectations for the year to come?

– Well our plans and priorities are pretty clear: to get the first phase II going with the safety read-out in Q3 2020 and final read-out early 2021. Then to get the second phase II started in Q3 2020 and to get our business development activities going full speed. We are participating in the JP Morgan meeting this week to get the business activities off the ground.

What part will you play in making sure the company reaches these goals?

– As Chairman of the Board of Directors your prime responsibility is to, together with the other directors, set the strategy and direction of the company. The development strategy of the company has been discussed and will continue as is. However, as you may have seen the last couple of months, the changes in strategy is primarily around business development where the company has limited activities, but this is now changing into being very active.

When looking at the long-term horizon, where do you see Scandion Oncology in five years’ time?

– My plan is that Scandion Oncology does not exist in five years. With the appetite I see pharmas have for oncology deals now I would expect an exit much earlier and most likely as a trade sale of the company. Alternatively, we would out license SCO-101 and continue to work on the other drug candidates.

Finally, what will be your New Year’s resolution for 2020?

– I do have two prioritised resolutions for 2020. The first being that we document in chemo-resistant cancer patients that SCO-101 works and that these patients regain response to treatment – this will be a major break-through in oncology. The second is that we have visited relevant oncology companies and have lined-up potential buyers/licensors of our technology. With the high performing team we have in place at Scandion Oncology I’m confident we will make it.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.